KLOS Media gaat stoppen!

KLOS Media maakt al sinds 1987 audiovisuele producties voor de zorgsector. Tot onze doelgroep behoren onder meer jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren met een vorm van autisme, kinderen met een auditieve of visus beperking, ouderen met een vorm van dementie en (ernstig) meervoudig gehandicapten.

Na 37 jaar gaat KLOS Media stoppen in de huidige vorm en zal zich volledig gaan inzetten voor het realiseren van ‘SlowNet’, een nieuwe streamingdienst, gericht op al die specifieke doelgroepen in de zorgsector waar wij de afgelopen jaren voor hebben gewerkt.

Alle bestaande producties van KLOS Media zijn terug te vinden op ‘SlowNet’, met uitzondering van de productie ‘Lief, Lijf & Leven’.
Die blijft te vinden en te bestellen op: www.lieflijfenleven.nl

E.e.a. zal van kracht worden in het voorjaar van 2024, maar de exacte datum wordt hier bekend gemaakt.

Wij zien iedereen graag terug bij ‘SlowNet’.

KLOS Media heeft een ANBI – verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling).