Over KLOS Media

KLOS Media maakt al sinds 1987 audiovisuele producties in opdracht van- en in nauwe samenwerking met- de zorgsector. Tot onze doelgroep behoren onder meer jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren met een vorm van autisme, kinderen met een auditieve of visus beperking, ouderen met een vorm van dementie en (ernstig) meervoudig gehandicapten.

Onder onze producties vind je o.a. films voor e-learning programma’s, voorlichtingsfilms, visus stimulatie animaties en trainingsfilms. Om de specifieke informatie over te brengen maken we gebruik van diverse filmtechnieken, animatie, muziek en voice-overs.

Onze producties worden gebruikt in zorginstellingen en cluster 3 en 4 onderwijs, zowel in Nederland als daarbuiten.

Het team van KLOS Media bestaat uit een samenwerking tussen vrijwillige professionals uit het filmvak en deskundigen uit de zorgsector. Zij voeren de dagelijkse werkzaamheden uit op het productiekantoor, zoals de productieleiding, de administratie, fondsenwerving, PR en Communicatie.

Bij de start van elke nieuw project wordt een begeleidingscommissie gevormd, bestaande uit inhoudelijk deskundigen uit de gehandicaptenzorg, om een sterk scenario te ontwikkelen.

KLOS Media is een door GOC (media) erkend leerbedrijf en heeft een ANBI - verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Verantwoording:

statuten KLOS Media 2018

2018 Jaarrekening

Heb je een idee?

Ben je familie, begeleider of gedragskundige en zou je een (onderbelicht) specifiek thema in beeld gebracht willen hebben door middel van een film, animatie of app? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag alle mogelijkheden.