Sweet, Body & Life BOX

De ‘LIEF, LIJF & LEVEN- BOX’ is een voorlichtingspakket seksualiteit voor jongeren met een licht verstandelijke beperking maar zeker ook voor een breder publiek.
Velen uit de doelgroep hebben een gemis aan kennis over het eigen lichaam. Als je niet weet hoe je lichaam eigenlijk werkt, kun je ook het onderscheid niet maken tussen wat prettig voelt en wat niet prettig voelt.
In de film “Lief, Lijf & Leven” worden op een gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling belicht. Van kennis over het eigen lichaam tot de mogelijkheden en gevaren van internet. Van sociale netwerken (Facebook, Youtube, Twitter, etc.) tot seksueel misbruik. Van loverboys (en lovergirls) tot weerbaarheid.
Voor begeleiders is er een uitgebreide handleiding “hoe om te gaan met het geven van seksuele voorlichting”.
De ‘Lief, Lijf & Leven BOX’ over seksuele vorming bestaat uit vijf Dvd's:
• Een voorbereiding voor begeleiders
• Deel 1: vriendschap & relaties
• Deel 2: je eigen lijf
• Deel 3: seks, hoe & wat?
• Deel 4: waar het mis kan gaan
• Een set van 40 praatplaten te gebruiken bij seks educatie.
Ieder deel bevat een videoclip waarin respectievelijk Douwe Bob, Typhoon, Katinka Polderman en Roosbeef over het thema zingen dat daarin aan de orde komt.
Op de website www.lieflijfenleven.nl is aanvullende informatie te vinden voor begeleiders en cliënten.

Doelgroep: lvb, lvg, cluster 3 onderwijs, cluster 4 onderwijs, VMBO, VSO, seksuologen, buurtteams, wijkteams, expertisegroepen seksualiteit, middelbare school

Watch the trailer here >

Additional Information

Weight 2000 g